Ćwiczenia praktycznego życia

W tym dziale najmłodsze dzieci nabywają umiejętności, które przydadzą im się w życiu codziennym. Specjalne zestawy ćwiczą przelewanie, nawlekanie, cięcie nożyczkami, segregowanie, przyszywanie i zapinanie guzików,  wiązanie sznurówek itp. Celem ćwiczeń z praktycznego życia jest pomoc dzieciom w lepszym zrozumieniu ich otoczenia, odpowiednie współdziałanie i ostatecznie zbudowanie poczucia własnej wartości. Te oparte na ruchu aktywności pomagają dziecku poprawić koordynację ruchową (mała motoryka), poprawić koncentrację oraz rozwinąć niezależność i pewność siebie.

Materiał zmysłowy

Małe dzieci uczą się i odkrywają świat poprzez aktywne używanie wszystkich zmysłów. Materiał sensoryczny został opracowany tak, aby wspierać dziecko w jego naturalnym rozwoju. Przedszkolaki na konkretnych materiałach poznają abstrakcyjne pojęcia, odróżniają dźwięki, zapachy, smaki. Łącząc odczucia zmysłowe poznają poczucie ciężaru, temperatury i kształtu. Dzięki tym zajęciom dzieci uczą się odróżniać niuanse i precyzować w swoich obserwacjach. Umiejętności te pomagają im lepiej organizować informacje, które dostrzegają poprzez zmysły, a to sprzyja rozwojowi myślenia, mowy i spostrzegawczości.

Edukacja matematyczna

Matematyka w pedagogice Marii Montessori jest niezwykła. Dzieci wprowadzane w świat wielkich liczb dostają do rąk doskonale dobrany, konkretny materiał, którego celem jest nauczyć je abstrakcyjnych pojęć i zasad matematycznych w przyjazny sposób. Przykładowo, mówiąc dziecku o 1000 dajemy mu go dotknąć w postaci kostki zbudowanej z 1000 małych perełek. Mówiąc o 1 jedności, dziecko dostaje i dotyka jednej małej perły. Dzięki pracy z materiałem matematycznym Montessori dziecko poznaje kolejne działy matematyki ucząc się przeliczać i wykonywać działania, łączyć liczbę z jej zapisem graficzny, potrafi dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić. W późniejszych latach dzieci wprowadzane są do bardziej złożonych form liczb, takich jak cyfry dziesiętne i ułamki.

Edukacja językowa

Wczesne lata są fundamentalne dla rozwoju języka dziecka. Metoda Montessori wykorzystuje szerokie podejście do doskonalenia umiejętności językowych. Materiał językowy opiera się na materiale konkretnym, zmysłowym. Program nauczania zaczyna się od języka mówionego, później poprzez zabawy dzieci rozwijają słuch fonematyczny, by ostatecznie uczyć się czytania słów i prostych zdań. Tutaj uczymy się również pisania. Na początku w piasku, później z wykorzystaniem specjalnych alfabetów, by na końcu ćwiczyć pisanie w linii. Głównym celem programu nauczania języka jest nie tylko zdobycie umiejętności czytania i pisania, ale także wpajanie uznania dla języka za pośrednictwem literatury dziecięcej.

Wychowanie kosmiczne

Dział edukacji kosmicznej jest bardzo atrakcyjny dla przedszkolaków. Jego zadaniem jest wzbogacanie wiedzy o otaczającym świecie. Obejmuje on takie dziedziny jak: botanikę, zoologię, geografię, historię, geologię, astronomię, fizykę, kulturę i sztukę. Dział kosmiczny ma na celu zwiększenie zainteresowania i zrozumienia dzieci dla otaczającego je świata. Liczne materiały pozwalają poznawać istotę zjawisk zachodzących w przyrodzie i wzbudzają naturalną ciekawość dziecka. Przedszkolaki poznają historię powstania świata, układ słoneczny, uczą się kontynentów, krajów i kultury innych narodów. Poznają cykle rozwojowe i budowę roślin i wiele wiele innych...

Facebook